You are here:
Razni nosačiRoboti

Reduktori

ReduktoriPostavite pitanje o proizvodu

Reduktori su neizostavan element većine mašina u današnje vrijeme, bilo po pitanju smanjenja broja okretaja ili povećanju okretnog momenta. Ovisno o mašini ili aplikaciji gdje se ugrađuju, potrebno je dobro poznavati mašinsku pozadinu, jer odabir optimalnog reduktora ovisi od više faktora. Osnovni faktor je izvedba ili tip reduktora, zatim redukcijski omjer, okretni moment, veličina, servisni faktor, opterećenje, broj radnih sati na dan, broj uključenja na sat, itd. Najzastupljeniji reduktori u današnje vrijeme su pužni reduktori, a najviše se koriste za lakše operacije.

Reduktore možemo razvrstati u sljedeće grupe: 

  • Pužni reduktor
  • Zupčasti reduktor
  • Planetarni reduktor
  • Reduktor za teške uvijete rada
  • Varijatori brzine 
  • Reduktor u ATEX izvedbi

 

Reduktori - brošura ddds(2MB)

 


{youtube}7zGIi92BVDA&rel=0{/youtube}

Reduktor, youtube video

 


KONČAR BIH, KONČAR U BOSNI I HERCEGOVINI, KONČAR U BIH, KONČAR REDUKTOR, KONČAR REDUKTORI, REDUKTOR KONČAR, REDUKTORI KONČAR, PRODAJA REDUKTORA, PRODAJA REDUKTORA KONČAR, PONUDA REDUKTORA KONČAR, SERVIS, REDUKTOR BIH, REDUKTORI BIH, PRODAJA REDUKTORA U BIH, PRODAJA REDUKTORA U BOSNI I HERCEGOVINI