Sistemi automatizacije obuhvaćaju programabilne kontrolere za kontrolu mašina i procesa (PLC), mrežne i softverske komponente za jednostavnu razmjenu podataka u automatizacijskom sustavu i HMI uređaje (operator panele) za efikasnu interakciju između čovjeka i mašine.
Servo motori i frekventni regulatori stvoreni su za pozicioniranje kao i upravljanje brzinom i momentom motora u različitim aplikacijama.
OMRON-ove senzorske komponente služe za detekciju, merenje, analizu i procesiranje različitih promenljivih veličina koje se javljaju u proizvodnim pogonima, kao što su promene pozicije, dužine, visine, pomeraja i pojavljivanja. Takođe doprinose predviđanju i prevenciji budućih događaja.
Regulacijski uređaji omogućavaju idealnu kontrolu raznovrsnom ponudom brojača, Cam- pozicionera, tajmera, tajmerskih prekidača, digitalnih temperaturnih kontrolera i ostalih ulaznih, kontrolnih i izlaznih komponenti.
Safety Components are required for safety countermeasures in equipment and facilities. They are used for shut-out detection of mechanical guards, checking intrusion into hazardous areas, and building safety circuits.
Ovi roboti s lakoćom odrađuju funkcije kao što su “uzmi, prenesi, spusti”, funkcije sastavljanja, inspekcije, itd. Njihova kompaktnost ih čini lako ugradljivim na raznim mjestima, dok njihove napredne funkcije gibanja lako riješavaju razne aplikacije ubrzavajući proizvodnju.
OMRON nudi široki spektar osnovnih prekidača, elekromehaničkih releja opšte namene i releja specijalnih namena, kao i tastera kojima upravljaju sami korisnici.
OMRON proizvodi elektroničke komponente koje zadovoljavaju visokotehnološke zahtjeve modernog društva. Ove se komponente mogu naći u skoro svakom automatiziranom ili digitalnom proizvodu na koji nailazimo u svakodnevnom životu.
temperaturni kontroleri, temperaturni kontroler, frekventni regulatori, frekventni regulator, frekventni pretvarači, frekventni pretvarač, frekvencijski pretvarači, frekvencijski pretvarač