Za aplikacije koje iziskuju snažne i sigurne pogone.

  • Sa napajanjem od 400V, postoje pretvarači do 800kW
  • Sa napajanjem od 500V – 690V, postoje pretvarači od 90kW do 1000kW
  • Kompaktan dizajn IP54
  • Integrirani filter – klase C3
  • Podliježe sigurnosnim normama prema EN13849-1 i EN62601
  • Kontrola opterećenja
  • Logičko programiranje
  • Integrirane specijalne funkcije kao npr. upravljanje sa više pumpi, upravljanje kranom, itd…
  • Dostupni i sa posebnim prilagođenjima hardvera(integracija glavnog prekidača, vodeno hlađenje, itd…)
  • Umrežavanje: Modbus, DeviceNet, Profibus

SX frekventni pretvarači : Brošura  pdf

SX frekventni pretvarači : Teh.pod.  pdf

SX frekventni pretvarači : SX-F uputstvo  pdf

SX frekventni pretvarači : SX-V uputstvo  pdf

Vaše ime i prezime (obavezno)

Firma

Vaš Email (obavezno)

Vaša Poruka