• MECHATROLINK-II i Analogni/Pulse pogoni
  • Visoka frekvencija odziva 2kHz
  • Podliježe sigurnosnim normama ISO13849-1 (PL d)
  • Visokoprecizni 20 bitni enkoder
  • Montaža: jedan do drugoga
  • Suzbijanje vibracija
  • Integrirana zatvorena petlja

Brošura pdf(3,5MB)

Vaše ime i prezime (obavezno)

Firma

Vaš Email (obavezno)

Vaša Poruka