Sa našom ponudom pred-određenih, digitalnih brojača, omogućeno vam je upravljanje svim mogućim pred-određenim skaliranim veličinama koje vaša aplikacija zahtijeva. U ovaj program ponosno ubrajamo brojač sa najmanjim pročeljem na svijetu, tj. H8GN (podržava vremenske funkcije), zatim onaj standardni u industriji sa pročeljem od 72x72mm (H7CX) sa kojeg se vrijednosti lako očitavaju sa većih udaljenosti kao i iz užih uglova promatranja.
Omron nudi veoma širok proizvodni program digitalnih zbirnih brojača. U asortimanu LCD modela H7E imamo pet vrsta (totaliziranje, brojanje vremena, tahometri i PCB (štampana ploča) totalni/vremenski brojači) te dvije vrste sa većim stupnjem uočljivosti tj. modeli sa crvenim LCD negativ zaslonom koji podržavaju totalno i vremensko brojanje (H7GP i H7HP).
Ako želite zamijeniti staromodne brijegaste rotacione sisteme sa novijim modernijim programatorima za pozicioniranje, rješenje je Omron-ov elektronički programator u kombinaciji sa rotacionim enkoderom. Omron-ov programabilni pozicioner dimenzija pročelja 96x96mm sa svojih 8 do 32 izlaza namijenjen je za ugradnju na panel.