Digitalni pokazivači za regulaciju, kontrolu i prikazivanje brzine, daljine, pozicije, itd…
K3GN je inteligentni i kompaktni panel mjerač koji sa svoje tri glavne funkcije pokriva većinu aplikacija. Glavne funkcije su mu procesni mjerač, RPM (revolucija po minuti) procesor/tahometar, te digitalni indikator za PC odnosno PLC. Konfiguracija je jednostavna a dizajn je napredan i kompaktan.
Digitalne programabilne elektronske vage (tzv. digitalni pokazivači težine, kontroleri težine, regulatori težine; mogu se koristiti i kao regulatori zategnutosti, regulatori opterećenja, regulatori momenta, regulatori sile) su idealne za mjerenje pritiska, opterećenja, momenta, težine, ili nekih drugih veličina sa opteretne ćelije.
Ovi digitalni pokazivači idealni su za mjerenje, prikazivanje, i upravljanje sa analognim vrijednostima, kao što su AC/DC struja i napon.
Digitalni indikatori temperature služe za prikazivanje i kontrolu temperature nekog procesa.