Digitalni i procesni PID regulatori su regulatori koji mogu da regulišu protok, pritisak, temperaturu, strujanje, itd. Za većinu regulacijskih aplikacija, najidealniji i najtraženiji je E5_N(temperaturni regulator / PID regulator procesa). Dostupni sa raznim vrstama analognih i temperaturnih ulaznih signala, ovi regulatori temperature/procesa su najpouzdaniji za aplikacije sa jednim krugom upravljanja.
 
Ako imate potrebu za rješavanjem jednostavnih aplikacija koje zahtijevaju prostu regulaciju temperature ili neko ograničavanje, najbolje rješenje je odabir iz Omron-ove grupe osnovnih regulatora temperature. U ovu grupu spadaju K8AB-TH granični releji te E5L, E5C2 ili E5CSV regulatori temperature.
 
Vrhunski uređaj za ugradnju u električni ormar je CelciuX°. CelciuX° predstavlja modularni regulator temperature predviđen za regulaciju više krugova odjednom. Stvoren na bazi poznatog koncepta Control&Conectivity (Regulacija&Umrežavanje), kompatibilan je sa većinom poznatih mreža u industriji, što mu omogućava interakciju i sa drugim proizvođačima.
OMRON nudi mnoštvo proizvoda za regulaciju procesa i temperature, počevši od onih jednostavnih modela, idealnih za sve generalne aplikacije, pa sve do onih naprednih PID regulatora, GTC regulatora, te uređaja sa mogućnošću programiranja i komunikacije. Ovisno o modelu, regulatori procesa / temperature podržavaju mnoštvo raznih ulaznih i izlaznih signala, i mogu se koristiti za regulaciju temperature, protoka, pritiska, nivoa, itd…
OMRON-ovi  procesni / temperaturni regulatori su među najpoznatijim i najpouzdanijim na svijetu.