Iz ove serije prekidača izdvajamo D4C minijaturni prekidač sa kablom i valjkom te D4CC minijaturni krajnji prekidač sa konektorom. Ova dva prekidača dostupna su sa više vrsta aktuatora i kontakata.

Minijaturni…

U porodicu krajnjih prekidača Z-tipa ubrajamo A, DZ, TZ, X i Z serije prekidača. Ove serije prekidača dostupne su sa više vrsta aktuatora i kontakata.

Opći Z-tipa…

Iz ove porodice proizlazi veliki broj krajnjih prekidača koji se koriste za najspecijalnije aplikacije. Neki od primjera su super precizni prekidači D5A i D5F serije, višestruki krajnji prkidač VB serije te prekidači D5B i D5C serije. Svi ovi prekidači su dostupni sa više vrsta aktuatora i kontakata.

Posebne aplikacije…

NL

Osjetljivi krajnji prekidač za detekciju minimalnog pomaka pri minimalnoj sili

NL krajnji prekidači dostupni su sa ugrađenom ili odvojenom antenom. Omogućuju pojednostavljeno praćenje stanja putem integriranog LED indikatora.

  • Aktivacija uklopa u trenutku dolaska aktuatora u dodir sa nekim predmetom
  • Detekcija minimalnog pomaka ili minimalne sile prouzrokovane lakim predmetom odnosno malom silom
  • Integrirana LED lampica osigurava jednostavno praćenje procesa
  • DC modeli podržavaju integraciju sa S3D2 senzorskim upravljačem
Ova porodica krajnjih prekidača sastoji se od velikog broja visokokvalitetnih i jednostavnih prekidača. U ovu porodicu spadaju HL500, D4A-N, WL i WLM prekidači te su dostupni sa više vrsta aktuatora i kontakata.

mprek stand.bmp

pdfD4A-_N

pdfHL-5000

pdfWL

pdfWLM

Sigurnosni krajnji prekidači…(detaljnije)…

Ova porodica prekidača obuhvata veliki broj visokokvalitetnih i jednostavnih prekidača. Izdvajamo D4E-N, D4MC, SHL, ZC-55 i ZE serije zatvorenih prekidača koje su dostupne sa više vrsta aktuatora i kontakata.

Zatvoreni…

Omron-ov široki asortiman visokokvalitetnih krajnjih prekidača(tzv. mikroprekidači) doprinosi jedinstvenom te efektivnom uklapanju na različitim strojevima i sistemima. Također u ponudi imamo razne oblike valjkastih poluga i klipnih glava.

Mikroprekidač – sigurnosni, plastični…