Ovi regulatori nivoa(tzv. nivo regulatori, nivo kontroleri, nivo releji, nivo prekidači) idealni su za regulaciju nivoa u provodnim tekućinama. Nivo tečnosti mjeri se električnim putem preko instaliranih bakrenih šipki ili elektroda. Kao pomoćne elemente nudimo nivo sonde(tzv. senzor nivoa, nivometar) i nosače.
Kontroleri 61F mogu biti odabrani ovisno o metodi koja se koristi za detekciju nivoa, metodi instalacije, detektovanoj tekućini, dužini kabliranja, i dr.


Provodni nivo regulatori
61F-GPN-BT / -BC 61F-GPN-BT / -BC

Napajanje od 24VDC mu omogućava montažu u sisteme bez AC napona. Proizvodi AC sinusnovalni napon na elektrodama koji mu omogućava stabilnu detekciju bez elektrolitičke korozije koja nastaje uz upotrebu jednosmjernog napona na elektrodama.

 • Osjetljivost: BT 0-100, BC 1-100kΩ
 • Napajanje: 24VDC
 • Izlaz: -BT: relejni, -BC: relejni, NPN tranzistorski
 • Led indikacija: DA

Brošura/Teh.podatcipdf


Provodni kontroler nivoa
61F-D21T-V1 Conductive Level Controller61F-D21T

Kompaktan 22,5 mm širine, podešavanje preko DIP-prekidača.

 • Osjetljivost: razni modeli 10-100kΩ
 • Napajanje: 24-240VAC, 24VDC
 • Izlaz: 6A, 250VAC / 1A, 250VAC
 • Led indikacija: DA

Brošura/Teh.podatcipdf


Neplutajući nivo prekidači (Kompaktni modeli)
61F-G[]N 61F-G[]N

Poboljšana izvedba nivo kontrolera, smanjena sveukupna težina i znatno smanjena potrošnja u pasivnom stanju(standby mode).

 • Osjetljivost: razni modeli 0-40kΩ
 • Napajanje: 100-240VAC
 • Izlaz: 3A, 200VAC
 • Led indikacija: DA
 • Velike udaljenosti

Brošura/Teh.podatcipdf


Neplutajući nivo prekidači (Standardni model)
61F-G[] 61F-G[]

Osnovni kontroleri nivoa, za montažu direktno na kontrolnu ploču, što omogućuju jednostavno održavanje.

 • Osjetljivost: razni modeli 0-70kΩ
 • Napajanje: 100-240VAC
 • Izlaz: 2A, 220VAC / 5A, 220VAC
 • Led indikacija: DA
 • Pogodan za visoke temperature, kemikalije, velike udaljenosti, itd.

Brošura/Teh.podatcipdf


Neplutajući nivo prekidači (Kompaktni, utični)
61F-GP-N[] 61F-GP-N[]

Zahtjeva malo prostora u ormarima, idealan za manje ormare. Jednostavno održavanje.

 • Osjetljivost: razni modeli 0-40kΩ
 • Napajanje: 24-240VAC
 • Izlaz: 1A, 250VAC / 3A, 250VAC
 • Led indikacija: DA
 • Pogodan za visoke temperature, kemikalije, velike udaljenosti, itd.

Brošura/Teh.podatcipdf


Neplutajući nivo prekidači (utični)
61F-G[]P 61F-G[]P

Kompaktan, zahtjeva malo prostora, idealan za integraciju u ormare za pumpne stanice i neke druge specifične ormariće.

 • Osjetljivost: razni modeli 0-70kΩ
 • Napajanje: 100-240VAC
 • Izlaz: 2A, 200VAC / 5A, 200VAC
 • Led indikacija: NE
 • Pogodan za kemikalije, velike udaljenosti, itd.

Brošura/Teh.podatcipdf


Neplutajući nivo prekidači (Ekstra Velike Osjetljivosti)
61F-UHS / -HSL 61F-UHS / -HSL

Idealan za detekciju leda, čiste vode ili vlage.

 • Osjetljivost: razni modeli 0-5MΩ-∞
 • Napajanje: 24-220VAC
 • Izlaz: 0.3A, 220VAC / 1A, 220VAC / 2A, 220VAC / 5A, 220VAC
 • Led indikacija:DA

Brošura/Teh.podatcipdf


Bistabilni relej
61F-AN / -APN2 61F-AN / -APN2

Služi za uključivanje pumpi uz pomoć nivo regulatora, eliminiše “chattering”( vibraciju kontakta nivo regulatora), čime se produžava vijek trajanja pumpe. Omogućava upotrebu samo jedne pumpe pri čišćenju tanka.

Brošura/Teh.podatcipdf


releji nivoa, prekidači nivoa, nivo prekidač, nivo relej, relej nivoa, regulator nivoa, nivo regulator, nivo kontroler, prekidač nivoa 

Regulacija nivoa se vrši sa nivo regulatorima(tzv. regulatori nivoa, kontroleri nivoa, releji nivoa, nivo prekidači) i elektrodama(tzv. nivo sonda, nivo senzor) koje detektuju nivo tekućine.  Nivo kontroleri(tzv. nivo regulatori, nivo releji) i senzori nivoa(tzv. nivo sonde ili nivometri) imaju široku primjenu u vodosnabdijevanju pitkim i otpadnim vodama, za kućanstvo i zgradarstvo, za industrijske komplekse i sisteme, hidroelektrane, termoelektrane, industrijska odlaganja, i mnoge druge aplikacije.

Držači elektroda i elektrode se biraju na osnovu lokalnih prilika koje su prisutne u i oko tanka, te na osnovu tipa regulacije kojom će se vršiti kontrola nivoa.


Držači elektroda
PS-[]S(R) / -31 PS-[]S(R) / -31

Odvojeni držači elektroda za sisteme vodosnabdijevanja i odvodnje u zgradama. Mali, lagani držači elektroda za integraciju u komponente za mjerenje nivoa.

 • 3-5 polova
 • Izolacija: 100MΩ min.
 • Radna temperatura: -10 do 70°C(bez leda)

Brošura/Teh.podatcipdf


Držači elektroda
BF-[](R) / BS-1(T) BF-[](R) / BS-1(T)

Kompletan asortiman za korištenje u visokim temperaturama, visokim pritiscima ili na mjestima ugroženim kemikalijama.

 • 1-5 polova
 • Izolacija: 100MΩ
 • Radna temperatura: -10 – 250°C
 • Pritisak: 1,96Mpa

Brošura/Teh.podatcipdf


Elektrode i Pribor
F03-[] F03-[]

Mnoštvo različitih elektroda za dug i pouzdan rad bez zastoja.

 • 1-5 linija

Brošura/Teh.podatcipdf


Podvodna elektroda
PH-1, -2 PH-1, -2

Jednostavna montaža i demontaža. Idealna za montažu u duboke bunare(1-100m).

Brošura/Teh.podatcipdf


Prenaponska zaštita
61F-03B / -04B 61F-03B / -04B

Štiti 61F nivo regulatore od grmljavine i atmosferskog pražnjenja.

Brošura/Teh.podatcipdf


Podnožja, priključni elementi, nosači, DIN šine
Accessories 61F Pribor 61F

Brošura/Teh.podatcipdf