Izrada projekta, elektro ormara, programiranje frekventnih regulatora, plc i hmi, puštanje u rad. VEKTORSKI FREKVENTNI REGULATORI 45kW i 55kW, PLC i HMI.
Pušteno u rad: Januar 2017