Namotavanje i odmotavanje kabla
Direktna kontrola momenta(maks. 200% pri 0.5Hz)
Frekventni regulator OMRON – MX2
Softver: CX-Drive

Zahtjev:

  • Precizna regulacija momenta odmotavanja i namotavanja kabla.
  • Moment zatezanja nezadovoljava sa postojećim fekventnim regulatorima

Radovi:

  • Analiza prethodnog sistema
  • Skidanje postojeće opreme
  • Ugradnja nove opreme, tj. frekventnih regulatora MX2, proizvođač OMRON
  • Programiranje i testiranje namotavanja i odmotavanja
  • Isporuka tehničke dokumentacije izvedenog stanja

Nakon ugradnje nove opreme:

  • Namotavanje i odmotavanje zadovoljava u svim dijelovima kretanja, i u svim vremenskim uvijetima
Direktno upravljanje momentom motora sa frekventnim regulatorom

Direktna regulacija momenta elektromotora sa frekventnim regulatorom