ZAHTJEV:

ISPORUKA I UGRADNJA OPREME ZA POLU-AUTOMATSKU OBRADU MESA,
JEDNOSTAVNOST I EFIKASNOST RUKOVANJA

NAKON AUTOMATIZACIJE:

+EFIKASNIJE UPRAVLJANJE
+PRODUKTIVNOST

 

OPREMA,
INDUSTRIJSKA AUTOMATIKA – OMRON:

PLC
FREKVENTNI PRETVARAČ
ELEKTROMOTOR
TEMPERATURNI KONTROLER
TEMPERATURNI KONTROLERI
TEMPERATURNE SONDE
PROCESNI KONTROLER
IZVORI NAPAJANJA 230VAC/24VDC
ELEKTROMEHANIČKI RELEJI

RADOVI:

ANALIZA PRETHODNOG SISTEMA
IZRADA NOVE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
SKIDANJE POSTOJEĆE OPREME
UGRADNJA NOVE OPREME, KABLIRANJE I OŽIČENJE
PLC PROGRAMIRANJE
PROGRAMIRANJE FREKVENTNOG REGULATORA
PROGRAMIRANJE TEMPERATURNOG  I PROCESNOG KONTROLERA
PUŠTANJE U RAD
ISPORUKA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I UPUTSTVA ZA RAD I ODRŽAVANJE

AUTOMATIZACIJA MAŠINE ZA OBRADU MESA