Radovi:

 • Izrada plana i projekta rekonstrukcije kotla na biomasu(3vrste goriva)
 • Demontaža sve postojeće opreme
 • Izrada, isporuka i montaža elektro ormara(energetika i automatika)
 • Ožičavanje (elektro ormari >< oprema u polju)
 • Nabavka, isporuka i ugradnja opreme u polju (analizatori, senzori, prekidači, kontinualni davači, pogoni klapni, itd)
 • Isporuka računara sa dodatnom opremom, povezivanje na internet(internet podrška)
 • Izrada PLC i SCADA softvera
 • Programiranje frekventnih pretvarača
 • Puštanje u rad i testiranje sistema prema projektnom zadatku
 • Isporuka tehničke dokumentacije

Komponente u polju:

 • Analizator vazduha

Senzori, prekidači, kontinualni davači (korišteno više najpoznatijih i najkvalitetnijih brendova):

 • senzor diferencijalnog pritiska
 • senzor pritiska
 • senzor nivoa
 • senzor protoka
 • senzor temperature
 • kapacitivni senzor
 • induktivni senzor
 • krajnji prekidač
 • itd..

Pogoni:

 • elektromotori ventilatora, elektromotori pumpi
 • elektromotorni pogoni klapni od 20 do 100N
 • modulacijski ventili
 • elektro-ventili ili prolazni ventili
 • itd..

Industrijska automatika, komponente OMRON :

 • CX-Supervisor v3.1, SCADA softver
 • PLC sa potrebnim modulima
 • Frekventni regulatori
 • Sigurnosni releji
 • Nivo kontroleri, tzv. regulatori nivoa
 • Elektromehanički releji
 • Automatski prekidači
 • Sklopnici ili kontaktori
 • Bimetali
 • Uređaj za napajanje
 • itd.