ZAHTJEV:
ISPORUKA I UGRADNJA OPREME ZA AUTOMATSKO PAKOVANJE
KOMPLETNO AUTOMATSKO PAKOVANJE

NAKON AUTOMATIZACIJE:
+PRODUKTIVNOST +60%
+KVALITET PAKOVANJA +50%

OPREMA,
INDUSTRIJSKA AUTOMATIKA – OMRON:
PLC
FREKVENTNI PRETVARAČ
TEMPERATURNI KONTROLER
TEMPERATURNI KONTROLERI
TEMPERATURNE SONDE
POLUPROVODNIČKI RELEJI
IZVORI NAPAJANJA 230VAC/24VDC
ELEKTROMEHANIČKI RELEJI
ENKODER
CAM POSITIONER

RADOVI:
ANALIZA PRETHODNOG SISTEMA
IZRADA NOVE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
UGRADNJA OPREME, KABLIRANJE I OŽIČENJE
PLC PROGRAMIRANJE
PROGRAMIRANJE FREKVENTNOG REGULATORA
PROGRAMIRANJE CAM POZICIONERA
PUŠTANJE U RAD
ISPORUKA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I UPUTSTVA ZA RAD I ODRŽAVANJE

REGULACIJA DIZANJA I SPUŠTANJA SA KOČIONIM OTPORNIKOM

VEKTORSKI FREK. PRETVARAČ SA KOČIONIM OTP. OMRON MX2

PAKERICA ZA CELOFANIRANJE, PAKERICE ZA KUTIJE 350gr