Radovi(za sve projekte ispod):

 • Analiza strojarskog projekta
 • Izrada elektro projekta
 • Izrada, isporuka i ugradnja elektro ormara(energetika i automatika)
 • Umrežavanje(DeviceNet, Ethernet, VPN internet podrška)
 • Ožičavanje ( elektro ormari >< oprema u polju )
 • Nabavka, isporuka i ugradnja opreme u polju(senzori, prekidači, kontinualni davači, pogoni klapni, ventili, itd)
 • Isporuka računara sa dodatnom opremom, povezivanje na internet(internet podrška)
 • Izrada PLC i  SCADA softvera/HMI softvera
 • Programiranje frekventnih regulatora
 • Puštanje u rad i testiranje sistema prema projektnom zadatku
 • Isporuka tehničke dokumentacije

Optimiziranje sa četiri vrste grijanja, bazenska tehnika, regulacija po sobama, grijači rampe…

PLC: CJ1M-CPU23
Terminal: NS5
CENTRALNO UPRAVLJANJE: NS-Runtime na IPC 15″ DYALOX, Periferni U/I
SISTEM: 160 Ulaza/Izlaza
Regulacija: IP67(zaštitna izvedba) Frekventna regulacija brzine ventilatora(ušteda toplotne i el.energije)
Mreže: DeviceNet, Ethernet, VPN podrška

Upravljanje sa dvije standardne klima komore, CO2 regulacija brzine, chillerom, PPZ, toplotna stanica…

PLC: CJ1M-CPU11
Terminal: 2 x NS5
Sistem: 112 U/I
CENTRALNO UPRAVLJANJE: Terminal NS5, Periferni U/I
Regulacija: IP67(zaštitna izvedba) Frekventna regulacija brzine ventilatora(ušteda toplotne i el.energije)
Mreže: DeviceNet

Upravljanje sa četiri standardne klima komore, CO regulacija iz podruma, chiller, PPZ, kotao, toplotna stanica, regulacija po uredima…

PLC: CJ1M-CPU23
Terminali: NS5
CENTRALNO UPRAVLJANJE: terminal NS12, Periferni U/I
SISTEM: 288 U/I
Regulacija: Frekventna regulacija brzine ventilatora(ušteda toplotne i el.energije)
Mreže: DeviceNet